Chopina

Trzy budynki jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie szeregowej (sześć lokali mieszklanych).